Ne Aramıştınız ?

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim hizmetlerimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS), ABD´de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından benimsenen ve aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olan şirketler için geçerli olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartlarına (TFRS/TMS) ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların ilgili denetim standartları uyarınca denetimini içermektedir.

Bağımsız denetim hizmetlerimiz aynı zamanda uluslararası ve yerel muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin takibini ve bunlarla ilgili müşterilerimize teknik destek hizmetlerini de kapsamaktadır.

Finansal Raporlama Mevzuatına Uyum ve Raporlama Hizmetleri

Finansal raporlama mevzuatına uyum ve raporlama hizmetlerimiz, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası firmaların yurtiçi yasal raporlama ve yurtdışı raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak ve muhasebe ve finans bölümlerine raporlama desteği vermektir.

Aynı zamanda bu raporlama hizmetlerimiz Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olan ve olacak şirketlerin uygulanan genel kabul gören muhasebe ilkelerinden Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartlarına geçiş aşamasında finansal raporları hazırlamaya destek olunmasını da içermektedir.

Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Finansal muhasebe danışmanlık hizmetlerimiz şirketler tarafından uygulanacak yeni muhasebe standartlarının uygulanması, muhasebe kontrol ve süreçleri ile ilgili süreç desteği içeriri.

  • +90 216 326 04 20
    Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sokak No:2/A Kadıköy / İstanbul
  • +90 352 231 89 34 - +90 352 231 89 35
    Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak Ofisim Kayseri B Blok Kat: 13 Loyd´s Office Kocasinan / Kayseri