Ne Aramıştınız ?

Vergi Denetimi

Tam Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı Kanun kapsamında vergi mükelleflerine yönelik olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki mesleki sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde yıl içinde bir bütün olarak yerine getirilmektedir. Müşavirliğini yapmış olduğumuz firmalara aylık olarak müşteri ziyaretleri ile alanında eğitimli ve tecrübeli uzman kadromuz aylık inceleme ve denetim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler esnasında vergi riskleri önceden önlenebilmekte ve aynı zamanda vergi planlaması konusunda firmalara imkanlar sağlamaktayız. Vergi mevzuatı esas alınarak verilen tam tasdik hizmeti ile tam tasdik denetimi, vergi hesaplaması ve raporlama ile vergi riskleri en aza indirilmektedir.

Transfer Fiyatlandırması ve Vergi

Vergi incelemelerinin önemli bir gerekçesini oluşturan transfer fiyatlandırması konusunda, tespit edilen hususlar ve yapılması gereken dokümantasyon işlemleri uzmanlarımız tarafından yapılan inceleme ile vergi incelemesinde çıkabilecek sorunlar en aza indirilir.

Dolaylı Vergi Hizmetleri

Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi gibi dolaylı vergilere yönelik iade ve tasdik işlemleri.

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili İnceleme ve Tasdik İşlemleri

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 56 ncı maddesine göre vakıflara vergi muafiyeti tanınması işlemlerinde  ve muafiyet şartlarının sürdürülmesi konularında danışmanlık, anılan kanunlar uyarınca muafiyet tanınan vakıfların yıllık tasdik raporunun düzenlenmesi hizmetleri verilmektedir.

Nakit Vergi Planlaması

Müşterinin faaliyette bulunduğu sektör analizi, şirket röntgeni, vergi riskleri ve alınabilecek önlemler, teşvik, istisna, indirim konularında vergi hukuku ve vergi otoritelerinin kabul edebileceği öneriler geliştirir.

Vergi Hukuku

Şirketimiz vergi hukuku alanında, firmaların karşılaştığı sorunlara yönelik olarak, çözüm önerileri ve uzman görüşleri sunmanın yanında, Mükellef ile İdare arasında ortaya çıkan vergi sorun ve davalarının çözümünde mükelleflere hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Diğer Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

- Ticaret Hukuku
- Borçlar Hukuku
- İş Hukuku
- Sosyal Güvenlik Hukuku
- İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Hukuku

  • +90 216 326 04 20
    Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sokak No:2/A Kadıköy / İstanbul
  • +90 352 231 89 34 - +90 352 231 89 35
    Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak Ofisim Kayseri B Blok Kat: 13 Loyd´s Office Kocasinan / Kayseri